Vita soamantsara ny fifamindram-pahefana teo amin’ny filoha vaovao Rivo RAKOTONDRASANJY sy filoha teo aloha RAZAFIARISON Andrianavalomanana, anio faha 18 oktobra 2021 tamin’ny 10 ora tao VANIALA RESTAURANT Antsakaviro.Izany dia notanterahina ara- pirahalahiana sy ankitsi-po ary narahina tso-drano ho amin’ny fahombiazan’ny fitantanana vaovao araka ny tanjona ankehitriny hoe *miray vina, miray hina, ho fahombiazana*.